01

เชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านยาและผู้ค้าส่งยา เวชภัณฑ์

02

ตรวจสอบราคายาและสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

03

e-detailing เครื่องมือสร้างรายได้นอกเหนือจาก POP

OTC Smart

เป็นระบบสั่งซื้อยา Online ระหว่างผู้ประกอบการค้าส่งและร้านยา

ใช้งานง่าย

เปิดใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง

คำถามพบบ่อย

01

02

ความรู้คู่ธุรกิจ

กิจกรรมที่ผู้แทนยาเข้าเยี่ยมร้านยามีอะไรบ้าง

1. ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด (Product detailing)

2. ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แบบกระชับ (Reminding)

3. รับคำสั่งซื้อ

4. ให้สินค้าตัวอย่าง

5. แนะนำ rebate หากสั่งสินค้าได้ตามเป้า

6. สอบถามข้อมูลคู่แข่งเพื่อการสำรวจตลาด

7. Store Visibility ได้แก่ Product Display/ POP Management/Stock Check

8. งานด้านอื่นๆ ที่อาจได้รับมอบหมาย

ผู้แทนเข้าเยี่ยมร้านยาทุกร้านหรือไม่

ผู้แทนไม่สามารถเยี่ยมลูกค้าได้ทุกร้าน

เนื่องจากผู้แทนมีความสามารถในการเข้าเยี่ยมลูกค้าได้ประมาณ 220 ครั้ง ต่อเดือน หรือ เข้าเยี่ยมลูกค้า 10 ราย ต่อวัน

ทีมขายหนึ่งทีมจะมีผู้แทนราว 10-12 เขต ดังนั้นโอกาสที่ผู้แทนจะเข้าเยี่มลูกค้าในหนึ่งเดือนจะมีประมาณ 2,600 ร้านต่อเดือน

หรือประมาณ 17% ของร้านค้าทั้งหมด

ขั้นตอนการขายของผู้แทน

1. Pre - Call Planning การวางแผนก่อนการเข้าพบลูกค้า

2. Opening Stage การเริ่มต้นการสนทนา

3. Exploring Stage การค้นหาความต้องการขอลลูกค้า

4. Delivering Stage การนำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น นำเสนอ benefit over price

5. Managing Challenge คือการขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้า

6. Closing Stage คือการปิดการขาย

7. Post-call Analysis วิเคราะห์การเข้าเยี่ยมลูค้า อะไรคือสิ่งที่ทำให้ประสพความสำเร็จในการปิดการขาย อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาด• เป้าหมายการเข้าเยี่ยมกำหนดไว้กี่ข้อ ประสพความสำเร็จกี่ข้อ

ในความเป็นจริงขั้นต้อนต่างๆ อาจสลับไปสลับมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ทำไมผู้แทนเข้ามาพบที่ร้านทุกเดือน

โดยปกิติแล้ว บริษัทยาจะแบ่งระดับลูกค้าในแต่ละเขต เช่น A B C D โดยยอดขายในเขต กว่า 80% ในเขตจะตกอยู่ในกลุ่มลูกค้า A B

กลุ่มลูกค้าดังกล่าวจึงมีความสำคัญมากที่จะทำให้ผู้แทนขายได้ตามเป้ารายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี

บริษัทยาจึงกำหนดให้ผู้แทนต้องเข้าเยี่ยมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

หากผู้แทนมาพบทุกเดือน แสดงว่าท่านคือลูกค้าคนสำคัญของเขตนั่นเอง

โลกอนาคตจะเปลียนไปอย่างไร

อนาคตบริษัทยาจะมีผู้แทนน้อยลง และจะเปลียนเป็น Key Account ดูแลลูกค้ารายใหญ่ หรือ ลูกค้ากลุ่ม A B

ลูกค้ากลุ่ม A B ส่วนใหญ่ก็คือ ผู้ประกอบการค้าส่งนั้นเอง ซึงทำหน้าที่กระจายสินค้าให้กับร้านยากว่า 20,000 ร้านทั่วประเทศ

ดังนั้น ผู้ที่กระจายสินค้าให้ร้านยาทั่วประเทศที่แท้จริงคือ ยี่ปั๊วที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นเอง

InfoBiz Consulting Co. Ltd.